Bosna International Forum je projekat koji u potpunosti i u svim segmentima društva obuhvata odnos dijaspore i matične zemlje Bosne i Hercegovine.

  Nevladina i neprofitabilna organizacija na državnom nivou, uz saglasnost i Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka ima za cilj da kroz Registrator dijaspore ostvari dvostranu komunikaciju između svakog pojedinca, fizičkog ili pravnog lica i Servisa za dijasporu koji kroz lokalne zajednice i NVO sektor na lokalnom nivou stoji na raspolaganju dijaspori u svim njihovim potrebama i interesima, od informacija do usluga.

  Do skorog pokretanja zvaničnog softvera i aplikacije, registraciju možete izvršiti ovdje:

  Registracijom se stvara mreža u cijelom svijetu građana iz Bosne i Hercegovine, iz različitih sektora društva, privrede, kulture, sporta, nauke i svih drugih individua i organizacija kao i pravnih subjekata kojima Servis stoji na raspolaganju sa ciljem izgradnje povjerenja i buduće saradnje.

  Vaše upite za određene i različite potrebe i informacije možete slati na UPIT ili kontakt:

  Partneri servisa vama na usluzi

  Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS

  Udruženje za održivi povratak Podrinja

  Forum žena Bratunac

  Omladinski centar Bugojno

  Udruženje žena Most Jablanica

  Udruženje građana Budućnost Modriča

  Udruženje građana Žene to mogu Banjaluka

  Udruženje planinara Vedro Zenica

  Udruženje LAN Bihać

  Udruženje građana povratnika Banjaluka

  Udruženje Žene za tradiciju AMANET Živinice

  Modrački Mornari Živinice

  Pomozi.ba

  Mozaik

  Partneri projekta Bosna International Forum

  Vlada Unsko-sanskog kantona

  Grad Cazin

  Općina Jajce

  Općina Travnik

  Grad Srebrenik

  Opština Šipovo

  Kupujmo i koristimo domaće

  Klix

  Cazin.net