Follow Us:

Fond znanja i uspjeha

Fond znanja i uspjeha namijenjen je nadarenim studentima i učenicima koji kroz ovaj projekat – uz obrazovanje, mentorstvo i stipendije – razvijaju izvrsnost u različitim oblastima te će u budućnosti dati svoj doprinos u razvoju Bosne i Hercegovine.

Kroz stipendiranje, radne zadatke i organizirane prakse u Bosni i Hercegovini i svijetu, najbolji studenti i učenici iz Bosne i Hercegovine kroz ovaj projekat imat će priliku ostvariti svoje karijerne ciljeve, realizirati inovativne i kreativne ideje i projekte te stvarati nove vrijednosti.

Bosna International Forum će, u saradnji sa bosanskohercegovačkim organizacijama i fizičkim licima širom svijeta, najboljim učenicima i studentima iz Bosne i Hercegovine omogućiti prakse i stručna usavršavanja u svjetskim metropolama. U planu su posjete i razmjene u saradnji sa domaćim i stranim fakultetima i univerzitetima.

Jedan od ciljeva projekta jeste i organiziranje kampova i ljetnih škola u Bosni i Hercegovini za djecu iz dijaspore na kojima će se pohađati kursevi maternjeg jezika, časovi historije te će se realizirati posjete kulturnim znamenitostima u BiH. 

Čuvamo identitet, podsjećamo na porijeklo, pokazujemo snagu pripadnosti i učimo djecu ljepoti jedinstva. 

Najdraža aktivnost na ljetnom kampu:

BHFest znanja i uspjeha

BHFest znanja i uspjeha je projekat koji je već realiziran i postat će u budućnosti sastavni dio Dana dijaspore BiH. Riječ je o događaju na kojem se predstavljaju najveća dostignuća i uspjesi bosanskohercegovačkih građana u svijetu iz različitih oblasti, te građana koji su se vratili u domovinu i ostvarili određene rezultate tokom prethodne godine.

Ukoliko želite da se prijavite kao donator, pridružite se:

Napomena: Svaki donator bit će upoznat sa svim aktivnostima i zadacima studenata i učenika, te dobijati redovne izvještaje o utrošku doniranih sredstava.

 


    Tvoja uloga u osnaživanju Foruma je bitna