U Austrijskom gradu Lincu 17.10.2015. održao se prvi zvanični, ali neformalni skup, kasnije nazvan Inicijativni skup.

Na ovom druženju prisustvovalo je 120 učesnika iz BiH, Austrije, Švicarske, Njemačke, Slovenije i Turske, iz segmenta privrede, nauke, sporta, medija i drugih sektora

U aprilu 2017. godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nastavljen je niz do tada još uvijek neformalnih skupova, koji je imao za cilj širenje ideje i uključivanje što većeg broja stručnih lica, kao i načina realizacije koncepta projekta Bosna International Foruma.

Na ovom skupu, moderator

Ovaj Forum održao se 15-17. aprila u hotelu Kremstalerhof u austrijskom gradu Lincu. Na njemu je učešće uzelo oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i nekoliko zemalja EU, iz sektora privrede, politike, kulture i medija.

Forum je otvorio gradonačelnik Linca Klaus Luger. Razgovarano je o

Nakon dugog, detaljnog, iscrpnog rada i analiza, zvanično pokretanje rada Softvera za registraciju i uspostavljenog Servisa za dijasporu je 19.04.2019. godine u Sarajevu u hotelu Holiday.

Uz zvanično potpisivanje Memoranduma o saradnji sa lokalnim zajednicama i drugim zvanicama iz raznih sektora

U11634

1
Online

2019-10-16