Projekat 5525 je ideja proistekla kroz dosadašnji rad projekta Bosna International Foruma, kroz koncept ulaganja u manje i veće projekte ili mala i srednja preduzeća. Koncept je baziran na način da svi učesnici u Projektu 5525 pronalaze svoje interese, štednju, dobit, ostvarenje egzistencije i

Nakon prvog Inicijativnog skupa održanog u oktobru 2015. godine u Austriji i kada su iznešene stvarne potrebe i problemi sa kojima se susreće dijaspora iz Bosne i Hercegovine u svojoj matičnoj zemlji, započete su pripreme za kreiranje Servisa koji bi uveliko olakšao i stajao na raspolaganju i

Nakon aprilskog Foruma u Lincu 2016. godine, učesnici Foruma okupili su se u ideji pokretanja, stavljanja u funkciju i konkretnog iskorištavanja jednog od potencijala u našoj zemlji, na konkretan i produktivan način, koji je okupio jedanaest manjih investitora, bosanskohercegovačkih građana iz

Nakon Foruma održanog u Lincu 2016. godine, grupa mladih entuzijasta koji su ujedno bili i organizatori Foruma, ideju o pomoći domovini pretočili su kroz Humanitarnu organizaciju ''FOR LIFE '', sa sjedištem u Lincu (Austrija).

Na čelu organizacije su predsjednik Sabahudin Koštić i koordinator

U11634

1
Online

2019-10-16