Nakon prvog Inicijativnog skupa održanog u oktobru 2015. godine u Austriji i kada su iznešene stvarne potrebe i problemi sa kojima se susreće dijaspora iz Bosne i Hercegovine u svojoj matičnoj zemlji, započete su pripreme za kreiranje Servisa koji bi uveliko olakšao i stajao na raspolaganju i zastupanju u svim njihovim potrebama, od informisanja, savjetovanja do usluga i potreba koje imaju, kako u domovini tako u svojim lokalnim zajednicama.

Servis je kreiran na način da svaki registrovani korisnik po automatizmu postaje pridruženi član BIF-a i na taj način ostvaruje pravo da ga Forum regularno, zakonski opravdano zastupa i brine o svakom svom članu i njegovim potrebama.

BIF sa lokalnim zajednicama i drugim institucijama kroz Memorandume o saradnji uspostavlja sistem Servisa za dijasporu koji svakog člana zastupa u njegovoj lokalnoj zajednici.

Sa druge strane, lokalna zajednica se obavezuje da lice ili lica koja Memorandumom ovlasti za ovaj vid saradnje, svakodnevno stoji/stoje na raspolaganju i radi/rade u interesu građana iz određene lokalne zajednice koji žive i rade van domovine.

U lokalnim zajednicama u kojima još uvijek nije uspostavljen sistem Servisa za dijasporu, pokriva regija u kojoj se nalazi određena lokalna zajednica, a BIF organizuje zastupanje svakog registrovanog člana kroz svoj sistem, na način da u svakoj regiji ima određeni broj lica koja zastupaju članove BIF-a u njihovim potrebama i interesima u matičnim lokalnim zajednicama.

BIF u svojoj strukturi, pored Upravnog odbora, ima i sektor za pravna pitanja, finansijsko-projektantski sektor, softver sektor i administrativni sektor koji realizuju cijeli projekat u svakodnevnoj saradnji i komunikaciji između registrovanih korisnika i lokalnih zajednica sa kojima ima potpisan Memorandum o saradnji ili ovlaštenim zastupnicima kroz regije u zastupanju u lokalnim zajednicama, sa kojima još uvijek nije potpisan Memorandum.

Primarni cilj Servisa za dijasporu jeste da kroz bazu registrovanih članova i uspostavljeni sistem Servisa koji će zastupati interese i potrebe dijaspore, u prvom planu, vratiti povjerenje u institucije, jačati direktne odnose, umrežavati i stvarati bazu kroz koju će se razmjenjivati iskustva, znanje, rezultati i vizije, u cilju realizacije projekta 5525 i projekta Vision BiH 2030.

U11635

1
Online

2019-10-16