Projekat 5525 je ideja proistekla kroz dosadašnji rad projekta Bosna International Foruma, kroz koncept ulaganja u manje i veće projekte ili mala i srednja preduzeća. Koncept je baziran na način da svi učesnici u Projektu 5525 pronalaze svoje interese, štednju, dobit, ostvarenje egzistencije i pokretanja novih radnih mjesta do iskorištavanja i stavljanja u funkciju postojećih resursa pri partnerskim lokalnim zajednicama.

Uspješno funkcionisanje projekta 5525 već je dokazano na primjeru realizovanog projekta Dinara Organica nakon održanog Foruma u Lincu 2016. godine. Princip realizacije i ostvarenja Projekta izvodljiv je na način da stručna lica iz različitih sektora, kroz Finansijsko-projektantsku službu u saradnji sa partnerskim lokalnim zajednicama koje će ustupiti svoje resurse ili ponuditi spremne projekte, kroz Softver proslijediti gotove i spremne projekte svim registrovanim članovima Servisa, koji su potencijalni investitori u određeni projekat.

Iznos investicije kao i broj učesnika u projektu nije određen, niti ograničen.

Investitori ulaze u osnivačku i vlasničku strukturu novog pravnog lica u obliku D.O.O. ili D.D. i na taj način imaju potpunu kontrolu nad svojom investicijom u smislu da postavljaju Upravni odbor. Odgovorno lice koje će ih izvještavati o toku realizacije projekta, u svakom momentu mogu izaći iz vlasničke strukture i povratiti svoja uložena sredstva ili prodati svoj udio, kao i mijenjati Upravni odbor, administraciju ili odgovorno lice. Na taj način imaju apsolutnu kontrolu nad svojom investicijom i tokom realizacije projekta.

Na transparentan, koncizan i jasno definisan način ulaganja u projekte, u funkciju se stavljaju postojeći resursi i otvaraju nova radna mjesta, a sami investitori ostvaruju štednju i dobit kroz transparentan i jasno definisan način praćenja toka realizacije projekta.

Naziv Projekat 5525 uzet je iz primjera registrovanih članova Servisa na bazi pretostavke da je 5000 članova iz cijelog svijeta zainteresovano da uloži u određeni projekat sa učešćem od 5.000,00 EUR ili više.

Konačni iznos je 25.000.000, 00 EUR sa kojim se mogu pokrenuti desetine novih malih ili srednjih preduzeća i stvoriti priliku za neograničen broj novih radnih mjesta.

5.000 članova x 5.000, 00 EUR = 25.000.000, 00 EUR

U6659

1
Online

2019-08-24