BiH 2030 je vizija kojom se predstavlja izgled Bosne i Hercegovine u 2030. godini, sa realizovanim idejama, projektima i načinom rješenja postojećih problema i trenutne situacije.

Realizacija vizije podrazumjeva zajednički doprinos, kroz forume kao događaje koji će se organizovati u gradovima širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Primarni cilj je stavljanje u funkciju postojećih potencijala i resursa i iskorištavanje istih kroz postojeće administrativne i zakonom definisane kanale i kroz mrežu stručnih i provjerenih lica, kako iz domovine tako i ostatka svijeta, koji će zajednički raditi na stvaranju novih ideja i njihovoj realizaciji u cilju ostvarenja zajedničkih interesa, kroz Projekat 5525.

Infrastrukturu, energetiku, turizam, obradive površine, industrije i proizvodne mogućnosti, geostrateški položaj i mnoge druge sektore i činjenice, neophodno je staviti u funkciju i iskoristiti na najbolji način, sa zadacima i ciljevima koji se postave zajedno, kroz mrežu Bosna International Forum.

Za razliku od svakodnevnih vijesti, u nepovrat gubljenja vremena trošenjem energije na kratkoročna rješenja kojima se situacija u državi komplikuje iz dana u dan i godine u godinu, projektom Bosna International Forum cilj je da se kroz period funkcionisanja projekta do 2020. godine uspostavi tijelo sastavljeno od stručnjaka iz svih sfera društva:

  •  privrede,
  •  ekonomije,
  •  kulture,
  •  umjetnosti,
  •  akademskih građana,
  •  mislilaca,
  •  sporta,
  •  nauke i
  •  ostalih sektora društva

Stručnjaci će biti kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz ostatka svijeta, samo sa jednim ciljem: 

uspostavljanje Projekta VISION BiH 2030!

VISION BiH 2030 je desetogodišnji plan izgleda Bosne i Hercegovine u 2030. godini. Ne baveći se svakodnevnom politikom, ali svakako u okviru mogućnosti i zakonske regulative, utječući na nju, primarni cilj projekta VISION BiH 2030, na osnovu projekta 5525, je kreirati bolji ambijent i pozicioniranje Bosne i Hercegovine u svijetu, gledajući u 2030. godinu, u svim segmentima i sferama društva.

Privredni i ekonomski razvoj, zdravstvo, kultura i umjetnost, nauka, obrazovanje, sport, turizam, energetika i ostala područja socijalno-društvenih pitanja podići na zavidan nivo i na taj način omogućiti ljepšu i bolju sliku Bosne i Hercegovine u svijetu.

Pored navedenog, kroz mrežu Bosna International Forum cilj je kreirati bolji ambijent u obrazovnom sistemu, zdravstvu, privredi i drugim segmentima društva kroz razmjenu iskustava, pokretanja konkretnih projekata, poput ljetnih škola za djecu iz cijele dijaspore, učenje maternjeg jezika kroz kurseve i aplikacije, organizovanje manifestacije Dani dijaspore BiH i na druge načine.

U11634

1
Online

2019-10-16