INICIJATIVNI SKUP

U Austrijskom gradu Lincu 17.10.2015. održao se prvi zvanični, ali neformalni skup, kasnije nazvan Inicijativni skup. Na ovom druženju prisustvovalo je 120 učesnika iz BiH, Austrije, Švicarske, Njemačke, Slovenije i Turske, iz segmenta privrede, nauke, sporta, medija i drugih sektora društva. Između ostalih na skupu su prisustvovali predstavnici najvećih kompanija iz BiH, zatim Udruženje Kupujmo i koristimo domaće, Vanjsko trgovinska komora BiH, predstavnici grada Linca, pet načelnika iz BiH, premijer USK, Face TV kao medijski pokrovitelj i mnogi drugi. 

Pored susreta i druženja  kojeg su imali prisutni, rodila se ideja da se formira pravno lice koje će organizovati forum dva puta godišnje, svaki put u drugom gradu i zemlji, a na kojem će se pored susreta sa drugim uspješnim Bosancima i Hercegovcima iz zemlje i dijaspore, prezentovati konkretni projekti u koje bi prisutni investitori ulagali dio kapitala, sa transparentnim učešćem u dobiti i povratu investicija, kao i svakodnevnom uvidu u iste.

Drugi zaključak bio je da se kroz Urede za dijasporu formira servis koji će građanima iz određenih lokalnih zajednica stajati na raspolaganju i zastupati ih u njihovim potrebama i interesima kroz uspostavljeni Servis za dijasporu.