LINC 2016. GODINE

Ovaj Forum održao se 15-17. aprila u hotelu Kremstalerhof u austrijskom gradu Lincu. Na njemu je učešće uzelo oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i nekoliko zemalja EU, iz sektora privrede, politike, kulture i medija. Forum je otvorio gradonačelnik Linca Klaus Luger.

Razgovarano je o pripremama projekata i pokretanju Ureda za dijasporu pri lokalnim nivoima vlasti, te službenoj registraciji i konceptu djelovanja Bosna International Foruma.

Nakon ovog Foruma postignuti su i konkretni rezultati, a to su pokretanje nekoliko Ureda za dijasporu u nekoliko lokalnih zajednica, te pokretanje projekta Dinara organica d.o.o. u Livnu, u proizvodnji organske hrane, a kasnije i građevinskog materijala, koji i do danas uspješno egzistira i upošljava sedam lica, a na principu direktnog ulaganja građana Bosne i Hercegovine u pokretanje preduzeća u kojeg ulažu svoj kapital, kontrolišu ga, te ostvaruju štednju i dobit.