ODRŽAN I BHFEST ZNANJA I USPJEHA

Prvi BHFest znanja i uspjeha održan je u Sarajevu u organizaciji udruženja građana Bosanski integracijski forum (BIF) u okviru projekta uspostave registratora i servisa za dijasporu BiH.

Panelisti su uspješni bh. građani iz različitih sektora koji su u svijetu postigli zavidne rezultate ili su se vratili u domovinu i postigli određene uspjehe.

Predsjednik BIF-a BiH Hasib Hadžić je kazao da je primarni cilj projekta BIF-a uspostava registratora i servisa za dijasporu na prostoru cijele BiH.

Ne postoji registar Bosanaca i Hercegovaca koji su postali uspješni u svijetu i to u svim segmentima poslovanja, a mnogo ih je poznatih i nepoznatih. Stoga je intencija BIF-a da uradimo registrator koji će okupiti sve ljude iz dijaspore – istakao je Hadžić.

Već su potpisali nekoliko memoranduma s lokalnim zajednicama: Cazin, Jajce, Živinice, Srebrenik, Novi Grad Sarajevo, Šipovo, Vitez, te tako predstavili i projekt registratora i servisa.

S obzirom da je i sam povratnik, Hadžić kaže da je znanje i iskustvo koje je stekao na zapadu odlučio da prenese i primijeni u BiH, te će kroz registrator okupljati bh. dijasporu i biti servis dijaspori.

Jedan od panelista bio je i historičar, diplomata i predavač na univerzitetu Sorbona u Francuskoj Slobodan Šoja koji je mišljenja da je projekt, zasnovan na entuzijazmu mladih, jedan od najboljih jer je fokusiran na to “kako mi da pomognemo dijaspori“.

Mi smo vrlo često sebični, a dijaspora nam služi da nešto od njih uvijek ‘ugrabimo’, da je dovedemo, iako to može biti pozitivno, ali se nikada ne pitamo da li mi možemo pomoći dijaspori. Ovaj forum otvara mogućnost da dijaspora i mi postanemo jedno te isto – naglašava Šoja.

Pojasnio je da sve više mladih ljudi ide vani, tako da se moraju sagledati i drugačiji aspekti saradnje, a u budućnosti ćemo, smatra on, živjeti život u kojem će dijaspora biti država, a mi dijaspora u isto vrijeme.

Naglasio je da mladi trebaju iskoristiti šansu za sticanje znanja koje se van BiH nudi, ali da ne zaborave svoju državu, te da bi upravo to trebala da bude neka nova politika.

Za najbolju studenticu u historiji Univerziteta Sarajevo Amnu Muhamedović, ovaj događaj i slični susreti su prilika za afirmaciju znanja koje su stekli, a ona je već dobila sedam poslovnih ponuda.

Trenutno mislim da ću ostati u BiH, ali rado ću iskoristiti svaku edukaciju, trening kako bih prikupila još znanja van BiH i ovdje ga primijeniti – kazala je Muhamedović.

Panelisti su uspješni građani BiH u dijaspori, Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Americi, ali i BiH.

Caffe restoran City Walk je konkretni rezultat projekta BIF-a u kojem su investitori bh. građani iz dijaspore, a koji zapošljava 25 mladih osoba. Dobit od investicije namijenjen je za obroke školske djece, starim i iznemoglim osobama s prostora cijele BiH kroz projekt “Obrok za sve“ humanitarne organizacije Pomozi.ba.