PRVI DANI DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

MJESTO IMPLEMENTACIJE PROJEKTA: Sarajevo – Park Hastahana
TRAJANJE PROJEKTA: 20-29. augusta 2022.
AGENDA: Pogledajte agendu

Projekat DANI DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE – EXPO BH GRADOVA 2022 je jedan od 6 projekata koji se realizuju kroz BOSNA INTERNATIONAL FORUM.
Projekat se realizira u obliku manifestacije koja je kruna višegodišnjeg rada na uspostavi odnosa između dijaspore BiH i domovine kroz uspostavljenu saradnju – kako sa fizičkim licima tako i sa organizacijama i lokalnim zajednicama.

Cilj projekta BOSNA INTERNATIONAL FORUM je uspostava najveće i najpreciznije baze podataka dijaspore Bosne i Hercegovine te dvosmjerna komunikacija sa istom. Kroz SERVIS ZA DIJASPORU cilj je izgraditi međusobno povjerenje i jačati odnose realizacijom preostalih projekata.

DANI DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE je manifestacija koja će na jednom mjestu objediniti sve projekte koje realizuje BIF: kroz različite sadržaje namijenjene svim uzrastima; za posjetioce iz Bosne i Hercegovine, dijaspore, ali i za turiste.

U sadržaju koji dostavljamo u Agendi, a koji je raspoređen po danima, svaki od njih je detaljnije opisan u nastavku teksta, a svaki od velikog značaja za krajnji rezultat projekta.

U fokusu je svakako EXPO BH GRADOVA 2022 sa ciljem promovisanja lokalnih zajednica u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, koje će imati priliku u svojim paviljonima da se predstave u najboljem svjetlu. Pored toga tu su i eksponati i proizvodi koji su u svijetu prepoznatljivi, a za koje su zaslužni građani BiH u dijaspori ili oni koji su se vratili u domovinu i postigli određene rezultate. Pored navedenog, tu su i drugi zanimljivi sadržaji koji će poslati pozitivnu sliku u svijet iz glavnog grada BiH.

Sveukupni cilj: Kroz najveću i najglamurozniju manifestaciju ovog tipa, po prvi put na jednom mjestu okupiti što veći broj lokalnih zajednica sa prostora cijele BiH i stvaranje veze sa dijasporom BiH iz cijelog svijeta kroz različite privredne, kulturno-umjetničke, zabavne, edukativne i druge sadržaje.

Specifični cilj: Osigurati konkretnu vezu između dijaspore i domovine kroz već definisane module i sisteme.

Ovo je prilika koja je ujedno i polazna tačka u spajanju dijaspore sa lokalnim zajednicama, spajanja poduzetnika sa prostora cijele BiH sa dijasporom, kao i jačanje drugih odnosa iz sektora kulture, obrazovanja, nauke, privrede i slično.

Cilj je različitim sadržajem privući veliki broj posjetilaca svih uzrasta i spolova sa prostora cijele države i dijaspore. Bosna International Forum je kroz svoj dosadašnji rad potaknuo mnoge lokalne zajednice da krenu u pravcu otvaranja ureda za dijasporu, koji svojim građanima stoje na raspolaganju i na različite načine uveliko pomažu – od administrativnih do mnogih drugih pitanja.

Kao krunu dugogodišnjeg rada i pokretanja jednog od najvećih projekata u Bosni Hercegovini kada je riječ o odnosima sa dijasporom, kroz ovu manifestaciju BIF želi promovisati dosadašnji rad i na nivou kakvom zaslužuje dijaspora doprinijeti razvoju projekta.

Manifestacija se sastoji od više različitih sadržaja, raspoređenih po danima u trajanju 20 – 29. augusta 2022. godine.

Tokom cijelog trajanja manifestacije odvijat će se EXPO BH GRADOVA, u kojem će gradovi učesnici u svojim paviljonima predstaviti svoje specifičnosti te turističke, privredne, kulturne, gurmanske i druge potencijale i određene proizvode i rukotvorine izložiti u paviljonu. Manifestacija se sastoji od sljedećih sadržaja:

BH Fest znanja i uspjeha je zapravo panel konferencija u kojoj će učesnici iz bh. dijaspore koji su ostvarili zavidne rezultate u svijetu ili se vratili u domovinu i postigli određene rezultate, podijeliti svoja iskustva i znanja sa posjetiteljima. Pored toga, izložit će se izložbeni primjerci kao rezultat njihovog uspjeha: vatrogasno vozilo iz Živinica (SU-AD), jahta iz Viteza Derubis Yachts, ODA HOMES itd. koji će biti izloženi svo vrijeme tokom trajanja manifestacije.

„Chill Out Party“ cocktail night je sadržaj zabavnog karaktera u večernjem terminu usmjeren prema mlađoj populaciji.

Projekat 5525 je projekat kroz kojeg se realizuju investiciona ulaganja u konkretne projekte od strane investitora iz dijaspore BiH. Na ovom principu već su realizovani određeni projekti. Tokom ove aktivnosti održat će se B2B susreti i panel diskusije.

SUMMIT gradonačelnika/načelnika i predstavnika bh. dijaspore je panel u kojem će svi gradonačelnici/načelnici uzeti učešće u panel diskusiji, te iznijeti najčešće probleme, ali i prednosti rada na lokalnim nivoima, razmijeniti iskustva te zajednički doći do određenih zaključaka u kom smjeru nastupati zajednički ka dijaspori i iskoristiti ovaj potencijal na pravi način. SUMMIT podrazumijeva učešće predstavnika iz dijaspore koji dolaze iz različitih sektora, s ciljem da prenesu znanja i iskustva te posjetioce i predstavnike domaćih privrednika i vlasti upoznaju sa načinom postizanja određenih rezultata i direktno u susretu sa gradonačelnicima/načelnicima upoznaju se sa potencijalima i resursima lokalnih zajednica, te zajedno kreiramo najbolji modul saradnje.

Veče KUD-ova je promovisanje kulturno-umjetničke baštine kroz udruženja koja dolaze iz gradova učesnika EXPO BH GRADOVA i kulturno-umjetničkih organizacija iz bh. dijaspore.

Veče sevdaha je koncertnog karaktera u saradnji sa Fondacijom SEVDAH sa najpoznatijim interpretatorima svedaha svih generacija, a sve s ciljem promovisanja naše kulture itradicije.

Grad u fokusu jeste predstavljanje gradova raspoređenih po danima, u kojem je fokus na određeni grad, a važnu ulogu imaju (grado)načelnik te građani iz tog grada.

Dan bh. turizma je dan u kojem će gradovi učesnici predstaviti svoje turističke potencijale gdje će strateški raditi na promociji i pozicioniranju svojih turističkih atrakcija.

BHranaFest je festival bh. tradicionalne hrane iz svih dijelova Bosne i Hercegovine uz zvuke tamburaša.

Kids & Family Day je cjelodnevni sadržaj namijenjen za djecu i porodicu, zabavnog i edukativnog karaktera.

Mega koncert koji će se održati zadnju večer manifestacije jeste koncert legende EX-YU scene – Alena Islamovića.

Ovim tipom manifestacije želimo podići svijest o moći zajedničkog djelovanja kroz konkretne i do sada isprobane module, a u saradnji sa lokalnim nivoima.

Sadržaj je osmišljen za sve uzraste, dobne i spolne skupine. Aktivisti iz socijalno-ugroženih skupina i studenti bit će uključeni u realizaciju projekta.