Follow Us:

Servis za dijasporu - Registrator

Svaka dobra priča ima svoju čvrstu bazu, osnovu. Tako ćemo i u ovoj priči uspostaviti jedinstvenu i preciznu bazu podataka bosanskohercegovačke dijaspore širom svijeta. Registrovati se mogu i fizička i pravna lica i to vrlo jednostavno! 

Registracija je potpuno BESPLATNA.

Svaki registrovani korisnik automatski postaje pridruženi član Bosna Inernational Foruma i na taj način ostvaruje pravo da ga Forum regularno zastupa i brine o njegovim potrebama.

Zahvaljujući aplikaciji moguća je dvosmjerna komunikacija između Servisa za dijasporu i registrovanih korisnika. 

Registracijom postajete dio projekta BIF-a i ostvarujete pravo na zastupanje kroz Servis za dijasporu, a svi uneseni podaci zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i koriste se samo u svrhu komunikacije sa Bosna International Forumom.

Primarni cilj Registratora dijaspore jeste da kroz bazu registrovanih članova i uspostavljeni sistem Servisa za dijasporu koji će zastupati interese i potrebe dijaspore, u prvom planu, vratiti povjerenje, jačati direktne odnose, umrežava i stvarati bazu kroz koju će se razmijenjivati iskustva, znanje, rezultate i vizije, u cilju realizacije projekta 5525 i projekta Vision BiH 2030, te kroz Fond znanja i uspjeha stvarati nove stručnjake koji će uz najbolje mentore graditi ovu zemlju u svakom od sektora.

PRIVATNOST: Svi uneseni podaci zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i koriste se samo u svrhu komunikacije sa Servisom za dijasporu.