SARAJEVO 2017. GODINE

U aprilu 2017. godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nastavljen je niz do tada još uvijek neformalnih skupova, koji je imao za cilj širenje ideje i uključivanje što većeg broja stručnih lica, kao i načina realizacije koncepta projekta Bosna International Foruma.

Na ovom skupu, moderator je bio jedan od najvećih imena iz novinarskog svijeta sa prostora regije, Goran Milić, a u realizaciju ideje i prijedloge uključila su se mnogobrojna poznata imena iz svih sfera društva, režiser Ademir Kenović, ministrica Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i raseljena lica Semiha Borovac, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić, Državna agencija za strane investicije – FIPA.

Cilj je bio predstaviti i približiti projekat lokalnim zajednicama, stoga između ostalih prisustvovalo je preko deset načelnika i gradonačelnika sa prostora cijele Bosne i Hercegovine.

U dvodnevnoj konferenciji i radionicama učešće su uzeli i mnogi gosti, fizička i pravna lica kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Slovenije, Austrije, Švicarske, Velike Britanije, Turske i Indonezije.

Nakon ovog skupa ostvaren je i konačni cilj, a to je način i koncept realizacije projekta Bosna International Foruma, kroz NVO registrovanu na državnom nivou, te pokretanje Softvera kroz koji će se realizovati i uspostaviti Servis za dijasporu, a koji će usavršiti prvobitnu zamisao Ureda za dijasporu.