Dejana Marković

Datum rođenja: 26.08.1982.

Mjesto rođenja: Sarajevo

Mjesto prebivališta: Pale

Fakultet: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001.

Specijalističke studije: Postdiplomske akademske specijalističke sudije drugog ciklusa, Univerzitet u Beogradu, 2010.

Trenutna pozicija: CEO „CONCEPT CONSTRUCTION CONSULTING“ d.o.o.

KARIJERA

Godine 2001. upisuje Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsjek za Hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo. Nakon završenih studija, stiče zvanje diplomirani građevinski inženjer. Na istom Univerzitetu 2010. godine upisuje specijalističke postdiplomske akademske studije drugog ciklusa, gdje se na dodatne dvije godine studijskog programa usavršava u oblasti vodnog inženjerstva i zaštite životne sredine i stiče zvanje akademski specijalista zaštite životne sredine. Godine 2010. zasniva radni odnos u Agenciji za vode oblasnog riječnog sliva Save u Bijeljini, gdje dobija priliku da usavrši svoje znanje iz oblasti hidrotehnike učestvujući u upravljanju i nadzoru nad održavanjem vodoprivrednog sistema Republike Srpske. Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save je u tom trenutku predstavljala upravnu strukturu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i kao takva bila zadužena za upravljanje svim vodotocima na nivou entiteta, kao i upravljanjem objektima zaštite od poplava. Nakon reorganizacije preduzeća, 2016. godine u novofomiranoj JU Vode Srpske, imenovana je za projekt menadžera Projekta: Upravljanje rizikom od poplava u Republici Srpskoj, vrijednosti 55 miliona eura, koji je finansiran iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke.

Godine 2021. osniva firmu „CONCEPT CONSTRUCTION CONSULTING“ d.o.o. sa idejom da sva stečena iskustva u vođenju projekata i investicija ponudi svojim klijentima, napravi funkcionalni sistem u kome nudi uslugu klijentima praćenja investicije od same ideje do finalne realizacije. Kako bi učinila poslovanje transparentnijim i omogućila praćenje investicije na daljinu, izradila je aplikaciju OnSiteConcept, uz pomoć koje pruža mogućnost korisnicima svojih usluga da dobiju vizualni prikaz radova na terenu, na svom pametnom uređaju, kao i da prate sve faze kroz koje njihova investicija prolazi.

BIBLIOGRAFIJA\INTELEKTUALNI RADOVI

Posjeduje Licencu za izradu projektne dokumentacije, hidrotehnička faza, kao i licencu za nadzor nad izvođenjem radova. Vlasnik je Sertifikata: FIDIC Module 2-Upravljanje Kleimovima i žalbama u FIDIK ugovorima. Učestvovala je u izradi brojnih strateških dokumenata u oblasti vodoprivrede. Bila je član komisije za prekograničnu saradnju Srbija – Republika Srpska, učestvovala u IPA Floods projektu – za prevenciju i sprječavanje poplava, sarađivala sa predstavnicima međunarodnih organizacija, Delegacije EU u BiH u implementaciji IPA programa itd.